Kwartiemaker Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences
Opdracht: mboRIjnland.
Periode 2020-heden

Kwartiermaker Living Lab Zorgtechnologie (onderdeel Campus Gouda)
Opdracht: gemeente Gouda.
Periode: 2020 t/m juli 2021

Zakelijk leider Internationaal Muziekfestival Strings of Passion
Opdracht (in voorbereiding, uitgesteld vanwege coronacrisis): Stichting Hip2Urban.
Periode 2019 – heden

Programmamanager Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn en Zorg
Opdrachtgever: mboRijnland.
Periode 2018-2020

Solutionlab manager Maritiem Onderwijs & Innovatiecentrum Schiedam
Opdrachtgever: gemeente Schiedam.
Periode: 2017

Programmamanager Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology
Opdrachtgever: mboRijnland.
Periode 2015-2019

Business Development Concept House Village (living lab)
Opdrachtgever: consortia bestaande bouw CHV (Building Changes BV)
Periode: 2014-2016

Voorzitter Commissie Maatschappelijke Kwaliteit
Opdrachtgever: Hartstichting, Den Haag.
Periode: 2012 – 2015

Zakelijke coördinatie Kameropera De Gelukkige Mens (Spinoza versus Leibniz)
Opdrachtgever: Stichting Art United, Amsterdam.
Periode: 2014-2016

Kwartiermakerschap / programmamanagement CityPorts Academy Rotterdam
Opdrachtgever: CityPorts Academy Rotterdam
Periode: 2005-2008 en 2014-2015 (diverse advies- en coördinatiewerkzaamheden).

Kwartiermakerschap RDM Centre of Expertise
Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Periode: 2013-2014

Programmamanagement Kenniscentrum Sustainable Solutions
Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Periode: 2011-2014

Zakelijke coördinatie Concept House Village (living lab)
Opdrachtgever: Stuurgroep Concept House Village (via Hogeschool Rotterdam)
Periode: 2011-2014

Procesmanagement / Secretarisschap Economische Agenda Zuidvleugel
Opdrachtgever: Bestuurlijk Samenwerkingsverband Zuidvleugel (via provincie ZH)
Periode: 2010-2012

Procesmanagement Verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel
Opdrachtgever: Bestuurlijk Samenwerkingsverband Zuidvleugel (via provincie ZH)
Periode: 2009-2010

Programmamanagement Kenniscentrum Transurban
Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Periode: 2007-2008

Programmanagement Kennisinfrastructuur
Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam N.V.
Periode: 2005-2006

Organisatieontwikkeling
Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam N.V.
Periode: 2004

Projectleiding Metropolitane Debat
Opdrachtgever: Stichting Het Metropolitane Debat (via ABF Strategie)
Periode: 1996-2005

Zakelijke leiding Vereniging Deltametropool
Opdrachtgever: Vereniging Deltametropool (via ABF Strategie)
Periode: 2000-2004

Diverse projecten op het gebied van verstedelijking (wonen, werken, mobiliteit)
Opdrachtgever: ABF Strategie (diensverband)
Periode: 1996-2004

Kwaliteitstoetsing ziekenhuizen / Patiëntenvoorlichting
Opdrachtgever: Vereniging Kind en Ziekenhuis (dienstverband)
Periode: 1990 – 1997

Diverse eerdere culturele projecten

  • Ontwikkeling Rania (2007-2010), lifestyle magazine, waarin de arabische en westerse wereld worden verbonden.
  • Concept-ontwikkeling Vuurbal (2004-2005): vernieuwend theater, dans en muziek in de buitenruimte waarbij de haven als locatie een zeer belangrijke rol speelt.
  • Opstellen Cultuurplan 2005-20008 Stichting Dunya (2003).
  • Vitamine G (2004) – advies aan de gemeente Dordrecht t.b.v. de ontwikkeling van de creatieve economie in de stad (in het kader van de Leergang Creatieve Economie Nirov)