Kwartiemaker Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences
Opdracht: mboRIjnland.
Periode 2020-heden

Kwartiermaker Living Lab Zorgtechnologie (onderdeel Campus Gouda)
Opdracht: gemeente Gouda.
Periode: 2020 t/m juli 2021

Programmamanager Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn en Zorg
Opdrachtgever: mboRijnland.
Periode 2018-2020

Programmamanager Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology
Opdrachtgever: mboRijnland.
Periode 2015-2019

Voorzitter Commissie Maatschappelijke Kwaliteit
Opdrachtgever: Hartstichting, Den Haag.
Periode: 2012 – 2015

Kwaliteitstoetsing ziekenhuizen / Patiëntenvoorlichting
Opdrachtgever: Vereniging Kind en Ziekenhuis (dienstverband)
Periode: 1990 – 1997